Huismeester

zorgen dat iedereen zich ‘thuis’ voelt

Wat is een huismeester?

Een huismeester kent de bewoners van een appartementengebouw of verzorgingshuis en weet wat er speelt. Hij of zij ziet erop toe dat er geen zwerfafval ligt, dat de algemene ruimtes netjes en verzorgd zijn en houdt toezicht op de algemene veiligheid.

Een huismeester van WE Facility Solutions is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met orde, netheid en veiligheid in en om een woongebouw (flatgebouw, appartementencomplex of zorginstelling). Voor bewoners is de huismeester het eerste aanspreekpunt voor het melden van defecten, storingen of andere problemen zoals zwerfafval of vandalisme. Een belangrijke taak, omdat de huismeester niet alleen probleemoplosser is maar ook bemiddelaar tussen bewoners bij onenigheid over het reilen en zeilen van het gebouw. Daarmee is de huismeester niet alleen ‘bewaker’ van het gebouw, maar ook van de huisregels die de opdrachtgever heeft opgesteld.

Wat mag u van een huismeester van WE Facility Solutions verwachten?

 Periodieke inspectie van gemeenschappelijke ruimtes als galerijen, liften en trappenhuizen

  • Verrichten van kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden zoals het vervangen van lampen of het sneeuwvrij maken van de entree
  • Toezicht houden op de uitvoering van werkzaamheden door derden (schoonmaken, grotere reparaties)
  • Toezicht houden op de naleving van huisregels door bewoners en gebruikers
  • Bemiddelen bij eventuele conflictsituaties en daarin contact onderhouden met de opdrachtgever
  • Toezicht houden op de veiligheid in gemeenschappelijke ruimtes en organiseren van hulpverlening als dat nodig is

Huismeesterdiensten

WE Facility Solutions ondersteund u graag met conciërgediensten.
Neem vrijblijvend contact met ons op om samen de mogelijkheden te bespreken.