Artiesten & Evenementenbeveiliging

erop toezien dat het een feest blijft

De entertainmentindustrie is misschien wel één van de sterkst groeiende sectoren in de Nederlandse economie. Jaarlijks bezoeken miljoenen mensen een bijeenkomst of evenement, van popconcert tot voetbalwedstrijd en van dancefeest tot kerstmarkt. Tegelijkertijd is de openbare veiligheid de afgelopen jaren steeds sterker in het geding gekomen en is het risico van gerichte aanslagen op evenementen toegenomen. Beveiliging van evenementen waar soms duizenden mensen bijeenkomen, is daarom belangrijker dan ooit.

De evenementbeveiligers van WE Facility Solutions zijn gespecialiseerd in het in veilige banen leiden van klein- en grootschalige evenementen. Hun primaire focus ligt op het voorkómen van incidenten of ongeregeldheden en actief optreden bij dreigend gevaar. Zij werken daarbij nauw samen met professionele hulpdiensten als politie, brandweer en EHBO. Zijn er artiesten aanwezig, dan zorgt WE Facility Solutions ervoor dat zij veilig en ongemoeid van backstage naar podium en vice versa worden begeleid.

Wat is een evenementen- en artiestenbeveiliger?

Een evenementenbeveiliger, ook wel event security officer (ESO) genoemd, is verantwoordelijk voor de algemene veiligheid van evenementen waar grote groepen mensen aanwezig zijn. Evenementbeveiliging wordt steeds belangrijker en vaak zelfs verplicht gesteld door de gemeente. Een evenementbeveiliger voert verschillende werkzaamheden uit, zoals toegangscontroles en visitaties.

Alhoewel een evenementbeveiliger van WE Facility Solutions getraind is om adequaat op te treden bij dreigende ongeregeldheden, ligt een belangrijke taak juist in het voorkómen daarvan. Bezoekers van een evenement komen voor hun plezier; en dit plezier moet zo min mogelijk worden verstoord.

Onze evenementbeveiligers zijn dan ook extra alert op het verlenen van de juiste service. Ze verwijzen bezoekers naar facilitaire voorzieningen als toiletten en vluchtuitgangen, houden toezicht  bij horeca-uitgiftepunten en zien in algemene zijn toe op een zo soepel mogelijk verloop van het evenement. Op die manier werken zij pro-actief mee aan het voorkómen van irritatie en agressie en zorgen zij er mede voor dat een feest ook een feest blijft. Daarnaast dragen onze tourmanagers en artiestbeveiligers zorg voor de veiligheid van artiesten. Zij begeleiden artiesten van en naar het podium of naar de backstage-area en verlenen chauffeursdiensten.

Wat mag u van een evenementbeveiliger van WE Facility Solutions verwachten?

  • Samenwerking volgens de richtlijnen van de Nederlandse Veiligheidsbranche
  • Toegangscontrole en visitatie van bezoekers
  • Bewaken van statische posities als nood- of vluchtuitgangen
  • Surveilleren, aanspreken van bezoekers die ongepast gedrag vertonen en bewaken van de orde, rust en veiligheid
  • Crowd control: controleren van grote mensenstromen zodat de veiligheid van bezoekers en medewerkers niet in het geding komt
  • Hulpverlening zoals EHBO, basis brandbestrijding en ontruiming

Beveiliging evenementen

WE Facility Solutions ondersteund u graag met de beveiliging van uw evenement of artiest.
Neem vrijblijvend contact met ons op om samen de mogelijkheden te bespreken.